โทร: 02-886-9000

สาส์นจากผู้บริหาร

มากกว่า 40 ปีที่ Better Pack ได้อยู่เคียงคู่อุตสาหกรรมของประเทศไทย ในฐานะผู้นำเข้า
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการบรรจุหีบห่อ กระบวนการแปรรูปอาหาร ไปจนถึง การตรวจสอบคุณภาพด้วยแนวนโยบายที่รองรับทุกความต้องการในด้านเครื่องจักรของอุตสาหกรรมอาหารของไทย
 
คุณกิตติศักดิ์ วังวรัญญู ผู้จัดการแผนก FUJI PACKAGING MACHINE DIVISION บริษัท Better Pack จำกัด ได้กล่าวถึงแนวนโยบายการบริหารงานที่สำคัญ “เน้นการรองรับทุกความต้องการของลูกค้า และนำเสนอเครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ Better Pack เติบโตและเคียงคู่อุตสาหกรรมอาหารของไทยมาจนทุกวันนี้”
 
สิ่งที่พิสูจน์ถึงแนวนโยบายดังกล่าวอย่างชัดเจนที่สุด คือการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า Better Pack อยู่ตลอดเวลา “ความต้องการของลูกค้าในอดีตแตกต่างกับปัจจุบันอย่างมาก เทียบกับเมื่อก่อนที่ค่าแรงยังมีราคาที่ถูกมากทำให้
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่นิยมเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการใช้งาน แต่ทุกวันนี้ตรงกันข้ามกันเพราะเครื่องจักรเข้าไปมีบทบาททดแทนแรงงานคนมากขึ้น กระบวนการบางขั้นตอนจำเป็นต้องหันมาใช้เครื่องจักรเนื่องจากทำงานได้ดีกว่าคน ทั้งด้านของกำลังการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้” คุณกิตติศักดิ์ฯ กล่าว
 
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญเสมอสำหรับการมองหาเครื่องจักรของผู้ผลิตอาหาร คือ คุณภาพของเครื่องจักร ความสม่ำเสมอในการทำงาน และความทันสมัยของเทคโนโลยีเครื่องจักร โดยคุณกิตติศักดิ์ฯ เน้นย้ำถึงประเด็นนี้ว่า “เครื่องจักรที่เรานำเข้ามา เรามองถึงความสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดเป็นหลัก ต้องไม่ล้าสมัย เมื่อแปรรูปอาหารออกมาแล้วต้องได้มาตรฐาน สมัยนี้ลูกค้าทุกรายพูดถึงแต่มาตรฐานที่สูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันเครื่องจักรที่มีมาตรฐานสูง ราคาก็จะสูงขึ้นตาม แต่คำว่ามาตรฐานของลูกค้าเองก็แตกต่างกัน เราต้องแบ่งระดับลูกค้าตามความต้องการ บางกลุ่มต้องการเครื่องที่เป็นกึ่งอัตโนมัติแต่ราคาไม่สูงมาก ขณะที่บางกลุ่มก็ต้องการเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ ดังนั้นหน้าที่ของ Better Pack คือการนำเสนอเครื่องจักรที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้ารายนั้นมากที่สุด”
 
นอกจากคุณภาพของเครื่องจักรแล้ว ในด้านบริการหลังการขายก็เป็นจุดหนึ่งที่ Better Pack ให้ความสำคัญมาโดยตลอด “เรามีทีมบริการ ที่พร้อมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างทันท่วงที รวมถึงการสำรองอะไหล่หรือการจัดหาอะไหล่ให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นการบริการหลังการขาย
ที่เราเตรียมพร้อมไว้สำหรับลูกค้า”
 

 

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)