โทร: 02-886-9000

เกี่ยวกับเรา

เป็น ระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี แล้ว ที่บริษัท Better Pack จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นและเติบโตไปขึ้นเคียงคู่กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของ ประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2512 จวบจนปัจจุบัน Better Pack ได้เป็นผู้แทนในการจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำ จากต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ และในเดือนกุมภาพันธ์ 2537 ที่ผ่านมาก็ได้จดทะเบียนบริษัท BP INDUSTRIAL GROUP จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
     ปัจจุบัน บริษัท Better Pack จำกัด มีทุนจดทะเบียน 68,400,000.00 บาท และบริษัท BP INDUSTRIAL GROUP จำกัด มีทุนจดทะเบียน 15,700,000 บาท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 86 คน
     ตลอด ระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา Better Pack ได้พัฒนาการผลิต และเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายเครื่องจักรรองรับในทุกความต้องการทางด้านเครื่อง จักรสำหรับการผลิตและบรรจุภัณฑ์ โดยมีเครื่องจักรมากกว่า 200 รายการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตของท่านได้ 
 
ตัวอย่างของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ :
  • เครื่องชั่งอัตโนมัติ / เครื่องห่อบรรจุ
  • เครื่องจักรแปรรูปอาหาร สำหรับ ขนมขบเคี้ยว, เนื้อ, แฮม, ไส้กรอก, เนื้อไก่, ผัก และผลไม้
  • เครื่องฆ่าเชื้อ สำหรับอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน บรรจุถาด และถุง / เครื่งกลั่นระเหย สำหรับการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น
  • ระบบลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ สำหรับสายการผลิตอาหาร
  • ระบบเครื่องจักรบรรจุหีบห่อ
  • เทิร์นคีย์
  • อุปกรณ์ แะลวัสดุเบ็ตเล็ต เช่น เทปกาว, สายเทปพลาสติก และลวดเย็บ

All Your Need about Food Machinery

We Can !!

  • BETTER SERVICE
  • BETTER SOLUTION
  • BETTER QUALITY

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)