โทร: 02-886-9000

Modular Robotic Series

เครื่องปิดผนึก และปิดฉลาก

Modular Robotic Series

เป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีแขนกลสำหรับการโหลดผลิตภัณฑ์ใส่ภาชนะจากด้านบน สามารถเลือกหน่วยการทำงานได้ทั้งแบบ Collation style และ End-of-arm tooling และด้วยการออกแบบที่มีความยืดหยุ่น จึงให้ทำสามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างในอนาคตเพื่อทำงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดาย

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)