โทร: 02-886-9000

ผลิตภัณฑ์ของเรา

 • Pre processing

 • Post processing

 • Thermal processing

 • Freezing and cooling

 • Weighing filling and packaging machineries

 • Packing and labeling system

 • Inspection Systems

 • Optional Equipment and Miscellaneous

 • Turnkey project

 • เครื่องจักรในระบบจัดเตรียมวัตถุดิบ

 • เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

 • เครื่องจักรแปรรูปด้วยความร้อน

 • เครื่องแช่แข็ง และแช่เย็น

 • ระบบการชั่ง และบรรจุ

 • เครื่องปิดผนึก และปิดฉลาก

 • ระบบตรวจสอบ

 • อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง

 • ระบบเทิร์นคีย์

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)