โทร: 02-886-9000

ผลิตภัณฑ์ของเรา

  • เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก

    เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก

  • เครื่องตรวจจับโลหะ

    เครื่องตรวจจับโลหะ

  • เครื่องตรวจสิงปนเปื้อนด้วยเอ็กซ์เรย์

    เครื่องตรวจสิงปนเปื้อนด้วยเอ็กซ์เรย์

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)