โทร: 02-886-9000

ผลิตภัณฑ์ของเรา

 • เครื่องกรองหยาบ และเครื่องกรองน้ำมัน

 • เครื่องล้างรองเท้าบูท

 • เครื่องมือวัดค่า F สำหรับเครื่องฆ่าเชื้อ

  เครื่องมือวัดค่า F สำหรับเครื่องฆ่าเชื้อ

 • เครื่องทาน้ำและตัดกระดาษกาว

  เครื่องทาน้ำและตัดกระดาษกาว

 • เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ

  เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ

 • เครื่องเย็บก้นกล่อง

 • เครื่องเย็บฝากล่องแบบใช้ลม

 • ถุงบรรจุอาหารแสนสะดวกสําหรับเครื่องไมโครเวฟ

  ถุงบรรจุอาหารแสนสะดวกสําหรับเครื่องไมโครเวฟ

 • ลูกหมึกและเทปพิมพ์วันที่

  ลูกหมึกและเทปพิมพ์วันที่

 • เทปพิมพ์วันที่สําหรับเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Transfer

  เทปพิมพ์วันที่สําหรับเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Transfer

 • สายเทปพลาสติก

  สายเทปพลาสติก

 • เทปกาว OPP

  เทปกาว OPP

 • เส้นลวดเย็บกล่อง

  เส้นลวดเย็บกล่อง

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)