โทร: 02-886-9000

Better Equipment, Higher Profit

Article courtesy of Mr. Ekachai Wangvarunyoo, President, Better Pack Co., Ltd.

          จากสภาวะทางเศรษฐกิจในภาพรวม ตลาดต่างประเทศกำลังอยู่ในช่วงภาวะฟื้นตัวจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในช่วงสองปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออก เป็นที่คาดการณ์ว่าผู้ผลิตและโรงงานต่างๆ จะเริ่มกลับมาลงทุนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นกับปัจจัยทางด้านการเมืองภายในประเทศที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าต่างประเทศได้

Manufacturer's Needs

          ความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารอาจแบ่งได้เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ความปลอดภัยอาหาร ต้นทุนและเทคโนโลยีการผลิต แน่นอนว่าผู้บริโภคย่อมต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารอย่างเครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอกซ์เรย์ของ Better Pack ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากในอดีตที่มีการสอบถามเฉพาะจากโรงงานขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันโรงงานผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กก็ให้ความสนใจในเครื่องจักรกลุ่มนี้มากขึ้นเช่นกัน

            ขณะเดียวกันในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ต้นทุนการผลิตคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของผู้ผลิตอาหาร ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่ถือได้ว่าประเทศไทยเสียเปรียบต้นทุนค่าแรงงาน เมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน (เช่น เวียดนาม) ดังนั้นทำให้ผู้ผลิตหันมาใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อทดแทนการใช้แรง งานมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องหั่นและสไลด์ (Dice and Slicer) ที่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ให้เปอร์เซนต์ผลผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพของชิ้นอาหารดีสม่ำเสมอ สามารถทดแทนการทำงานของคนได้ดี
      

            ส่วนด้านเทคโนโลยีการผลิตนั้นอาจแบ่งได้ 2 แนวทาง คือหนึ่งการพัฒนากระบวนการผลิตที่ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย ให้มีรสชาติอร่อยมากขึ้น เนื้อสัมผัสที่ดี และรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับความร้อน เช่น การทอด หรือการอบไอน้ำต่างๆ และการลดอุณหภูมิในระดับการแช่เย็นหรือแช่แข็ง เช่น IQF หรือ Air Blast Freezing ส่วนแนวทางที่สองคือในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์และยกระดับ กำลังการผลิต เช่น การพัฒนาในกลุ่มเครื่องจักรความเร็วสูง กลุ่มเครื่องจักรแปรรูปอาหารเบื้องต้น (Preparatory Machines) ที่ให้ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่เพื่อดึงดูดผู้บริโภคได้
       

Packing Machine and Packing System

          ผู้ผลิตต้องการเครื่องจักรบรรจุและระบบบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความแม่นยำของ น้ำหนักบรรจุ รูปแบบการบรรจุที่หลากหลาย และความเร็วสูง ความแม่นยำของน้ำหนักบรรจุมีความสำคัญเนื่องจาก น้ำหนักสุทธิเป็นน้ำหนักขั้นต่ำเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ในขณะเดียวกัน การบรรจุเกินน้ำหนักจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น        

         ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ได้แก่เครื่องจักรกลุ่ม Checkweigher เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักตรงตรามที่ต้องการหรือไม่ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพถูกส่งไปถึงผู้บริโภค

      

Preferable Machine

          การเลือกเครื่องจักรของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญต่อบริการหลังการขายและสอดคล้องต่อมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอาหารต่างๆ มากขึ้น

          ในอดีต ผู้ผลิตอาหารจะพิจารณาราคาและความสามารถของเครื่องจักรเป็นหลัก แต่ปัจจุบันพวกเขาจะให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย รวมทั้งความพร้อมและราคาอะไหล่ โดยมองเป็นต้นทุนรวมของเครื่องจักร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตและผู้ส่งมอบเครื่องจักรอย่าง Better Pack ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)