โทร: 02-886-9000

Optimize Your Equipment to Maximize Your Profit

Article courtesy of Better Pack Co., Ltd.

            ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ในขณะที่กระแสความนิยมในตลาดก็มีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่วนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มาตรฐานความปลอดภัย และที่สำคัญคือการแข่งขันในด้านต้นทุนและคุณภาพจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุตสาหกรรมอาหารจึงมีความพยายามในการพัฒนาใน 3 ด้านหลักได้แก่ ความปลอดภัยอาหาร ต้นทุน และเทคโนโลยีการผลิต

            Better pack จึงได้คัดสรรเครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกับความต้องการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ด้านความปลอดภัย การลดต้นทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น เตาอบที่ให้ความร้อนโดยไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวด เครื่องทอดอินฟราเรด เครื่องชั่งและเครื่องบรรจุ เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก เครื่องตรวจจับโลหะปนเปื้อน และเครื่องตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมโดยรังสี X-ray

Superheated Steam Oven

            เทคโนโลยีล่าสุดจาก Better Pack ได้แก่ เตาอบโดยความร้อนไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวด (Superheat steam oven) เป็นการให้ความร้อนกับชิ้นอาหารผ่านไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวด (Superheated steam) ซึ่งมีคุณสมบัติทาง Thermodynamic แตกต่างจากไอน้ำอิ่มตัวที่ใช้งานในเตาอบไอน้ำทั่วไป ไอน้ำอิ่มตัวยิ่งยวด คือ ไอน้ำที่มีความร้อนสูงกว่าไอน้ำอิ่มตัว ณ ระดับความดันเดียวกัน มีความหนาแน่นของโมเลกุลไอน้ำเบาบางกว่า ทำให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายโอนความร้อนได้ดีกว่าไอน้ำอิ่มตัว ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มีการยุบตัวของโครงสร้างในชิ้นอาหาร ไม่มีการสูญเสียความชุ่มชื้น คงเนื้อสัมผัสที่ดี ใช้ระยะเวลาในการอบสั้น การสูญเสียความชื้นน้ำน้อย ทำให้สามารถรักษาคุณค่าทางอาหารและรสชาติไว้ได้ในปริมาณที่สูงกว่า

  
Far Infrared Fryer

            เครื่องทอดอินฟาเรด (Far infrared fryer) ใช้การทอดโดยให้ความร้อนแก่น้ำมันทอดและชิ้นอาหารผ่านรังสีอินฟราเรด ที่ให้การถ่ายเทความร้อนที่ดีกว่าการทอดแบบน้ำมันท่วม (Deep frying) ทั่วไป ทำให้ผลิตภัณฑ์สุกสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายใน มีรสชาติที่ดี และที่สำคัญคือประหยัดพลังงานเพราะสูญเสียความร้อนน้อยกว่ากระบวนการทอดแบบเดิมๆ

Packaging Machine and Automation Packaging System

            ผู้ผลิตต้องการเครื่องจักรบรรจุและระบบบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความแม่นยำของน้ำหนักบรรจุ รูปแบบการบรรจุที่หลากหลาย และความเร็วสูง Better Pack จึงนำเสนอเครื่องชั่งและระบบการบรรจุที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว ได้แก่

            เครื่อง Multihead weigher สามารถบรรจุตามน้ำหนักที่ต้องการ ด้วยความแม่นยำ มีชนิดที่ใช้สำหรับขนมขบเคี้ยวหรือของแห้งต่างๆ และชนิดที่ใช้สำหรับอาหารทะเล เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง อาหารแช่เยือกแข็ง IQF และอื่นๆ

            เครื่อง Vertical และ Horizontal form fill seal แบรนด์ Fuji ที่สามารถบรรจุหีบห่อได้หลากหลายรูปทรง และมีความเร็วสูง ถึง 300 ห่อต่อนาที (ขึ้นกับรุ่นของเครื่องและลักษณะบรรจุภัณฑ์)

            เครื่องกลุ่ม Checkweigher เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักตรง ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพถูกส่งไปถึงผู้บริโภค

            นอกจากราคาและความสามารถของเครื่องจักรแล้ว ปัจจุบัน เหล่าผู้ผลิตจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัย บริการหลังการขาย รวมทั้งความพร้อมและราคาอะไหล่อีกด้วย ซึ่งผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เครื่องจักรอย่าง Better Pack ได้ให้ความสำคัญมาตลอด และพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่สูงขึ้น

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)