โทร: 02-886-9000

Smart production-Sterilization

ระบบการฆ่าเชื้อที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้อฆ่าเชื้อ หรือ Retort Food โดยทั่วไปจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์กระป๋อง หรือถุงเพ้าช์ (Pouch) สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง ทั้งยังเป็นอาหารพร้อมรับประทานที่ตอบโจทย์ยุคเข้าสู่สังคมเมือง (Urbanization) อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ดังเช่นในประเทศญี่ปุ่นมีผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ ออกสู่ตลาดมากมาย อาทิ ข้าวกระป๋อง ข้าวแช่เย็น ข้าวแช่แข็ง ข้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท เป็นต้น โดยข้าวที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ทนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

รีทอร์ทฆ่าเชื้อได้รับการคิดค้นขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ซึ่งในขณะนั้นได้รับความนิยมในวงการอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก มีการออกแบบและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เทคโนโลยีของรีทอร์ทแบบสเปรย์ด้วยน้ำร้อน (Hot water spray)1 ก็ได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในถุงเพ้าช์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความยืดหยุ่น (Flexible packaging)

เครื่องรีทอร์ทแบบสเปรย์ด้วยน้ำร้อน1 ประกอบไปด้วยหัวสเปรย์หลายหัวที่ถูกวางไว้ตามมุมบนถาดในช่องการฆ่าเชื้อ มุมและรูปแบบของการฉีดน้ำในลักษณะนี้จะส่งผลให้เกิดการฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึง และมีการกระจายอุณหภูมิและความร้อนที่สม่ำเสมออีกด้วย

Heating and Cooling System

ระบบให้ความร้อนของเครื่องรีทอร์ทแบบสเปรย์ด้วยน้ำร้อนแบบดั้งเดิม (Conventional type hot water spray system) อาศัยหลักการใช้ไอน้ำที่มีความบริสุทธิ์และสะอาดเพื่อรักษาให้ผิวของบรรจุภัณฑ์และถังฆ่าเชื้อสะอาดตามไปด้วย ทั้งนี้ ต้องระวังปัญหาเรื่องสนิมที่อาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการทำความสะอาด ส่วนในระบบหล่อเย็นนั้นน้ำร้อนที่เหลือจากการฆ่าเชื้อจะถูกลดอุณหภูมิลงด้วยการใช้แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate heat exchanger)

รูปที่ 1 ระบบให้ความร้อนในเครื่องรีทอร์ทแบบสเปรย์ด้วยน้ำร้อนแบบดั้งเดิม (Conventional type hot water spray system)

รูปที่ 2 ระบบหล่อเย็นของเครื่องรีทอร์ทแบบสเปรย์ด้วยน้ำร้อนแบบดั้งเดิม (Conventional type hot water spray system)

ด้วยการพัฒนาระบบของเครื่องรีทอร์ทแบบสเปรย์ด้วยน้ำร้อนรูปแบบใหม่1 จึงสามารถช่วยลดการปนเปื้อนของน้ำที่ใช้ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการให้ความร้อนและหล่อเย็นแบบทางอ้อม (Indirect heating and cooling system) อาศัยการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นระบบแยกออกมา ทำให้น้ำที่ใช้ฆ่าเชื้อมีการปนเปื้อนจากสารและสิ่งตกค้างจากหม้อต้มน้อยมากหรือจนเกือบไม่มีเลย

รูปที่ 3 ระบบการให้ความร้อนและหล่อเย็นแบบใหม่ (New indirect heating and cooling system)

Equally Spraying System

การสเปรย์น้ำร้อนและน้ำหล่อเย็นได้รับการออกแบบโดยเน้นการฉีดที่ครอบคลุมและสม่ำเสมอด้วยการติดตั้งหัวฉีดในทุกมุมบนถาดของเครื่องฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ ระบบฆ่าเชื้อและระบบหล่อเย็นจะใช้หัวฉีดร่วมกัน

รูปที่ 4 การติดตั้งหัวฉีดสำหรับการฆ่าเชื้อและหล่อเย็นซึ่งใช้หัวฉีดร่วมกัน

เป็นที่ทราบกันดีว่าระหว่างฆ่าเชื้อนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เมื่อความดันในรีทอร์ทสูงกว่าความดันในบรรจุภัณฑ์จะทำให้เกิดการหดตัวของบรรจุภัณฑ์ ในทางกลับกันหากความดันในรีทอร์ทต่ำกว่าความดันในบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จะเกิดการพองตัว ทั้งสองกรณีนี้ส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การควบคุมความดันให้เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หลังการฆ่าเชื้อ


รูปที่ 5 ความดันในรีทอร์ทและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หลังการฆ่าเชื้อ

<< รูปกระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ที่พื้นหลังเป็นสีเหลืองค่ะ แต่ไม่สามารถแปะรูปในไฟล์เวิร์ดนี้ได้ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะแฮง หากนำรูปมา insert ค่ะ>>

การฆ่าเชื้อด้วยระบบสเปรย์ด้วยน้ำร้อนรูปแบบใหม่1 สามารถใช้ได้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ยากิโทริ อกไก่ย่างบรรจุในกล่องพลาสติก นมถั่วเหลือง ซุปบรรจุในถ้วยพลาสติกที่ห่อด้วยกระดาษเป็นชั้นนอก และข้าวบรรจุในถาดพลาสติกซึ่งเป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โดยให้ประสิทธิภาพที่ดีทั้งในด้านการใช้งาน การดูแลรักษา และความหลากหลายในการประยุกต์ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

1 รีทอร์ทแบบสเปรย์ด้วยน้ำร้อน (Hot water spray) จาก HISAKA ประเทศญี่ปุ่น

408/2 ถนน.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อีเมล : contact@betterpack.co.th
โทร : 02-886-9000 (20 lines)  แฟ็กซ์ : 02-886-9393 (3 LINES)